Terms of conditions

Handelsbetingelser (English below)

Generelle oplysninger

Shefali Ranthe
Øster Søgade 10, 4th
1357 København K
CVR nr.: 26490197
Telefon: 27836564
Email: shefali@ranthe.dk

Priser
Hos Shefali Ranthe er alle priserne i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Betaling
Shefali Ranthe modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, Mastercard, MobilePay, Bankoverførsel. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Levering
Shefali Ranthe tilstræber at afsende ordre indgået inden kl. 17 samme dag, ordre herefter sendes næstfølgende hverdag. Vi sender til hele Danmark. Fragtpriser fra 75 kr. Varer vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen.

Forsendelse til Danmark (Excl Grønland og Færørerne):
75 kr. ved køb under 1.000,- kr.
Ved køb på 1.000,- kr. eller derover er forsendelses- eller leveringsomkostningerne gratis.

Forsendelse til Sverige
80 kr. ved køb under 1.000,- kr.
Ved køb på 1.000,- kr. eller derover er forsendelses- eller leveringsomkostningerne gratis.

Forsendelse til Norge
120 kr. ved køb under 1.250,- kr.
Ved køb på 1.250,- kr. eller derover er forsendelses- eller leveringsomkostningerne gratis.

Dine varer sendes med Post Nord eller GLS.
OBS: Hvis der ikke er plads på udleveringsstedet bliver pakken flyttet til nærmeste udleveringssted, hvilket du får besked om. Opstår der problemer, kontakt da kundeservice.

Leveringstiden varierer fra 3 – 7 hverdage afhængig af hvilket produkt du har valgt.

For visse varer gælder særlige leveringsvilkår. Betingelserne vil fremgå specifikt forud for køb af disse varer.

Transportskade
Kontakt os straks ved transportskade. Gem emballagen og tag gerne billeder af skaden. Opdages skaden inden at du har kvitteret for modtagelsen skal du undgå at kvittere for varen og nægte at modtage den med den begrundelse at den er beskadiget.

Reklamationsret
Shefali Ranthe yder 24 måneders reklamationsret i henhold til gældende lovgivning.
Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen. Shefali Ranthe vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten sendes til:
Shefali Ranthe
Øster Søgade 10, 4th
1357 København K
Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

Refusion
Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af regnr og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores webshop.
Perioden regnes fra den dag; 
– Hvor du modtager ordren.
– Får det sidste parti, eller sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftale af levering af varer der består af flere partier/dele.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på shefali@ranthe.dk.

Ønsker du at sende varen retur til:
Shefali Ranthe
Øster Søgade 10, 4th
1357 København K

Når vi har modtaget den returnerede vare tilbagebetaler vi beløbet for købet via det betalingsmiddel du har anvendt.
Du betaler selv forsendelsesomkostninger når du fortryder dit køb. Er der tale om et fejlbehæftet produkt betaler Shefali Ranthe forsendelsesomkostningerne for returneringen via PostNord.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:

– Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
– Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering.
– Varer, hvor plomberingen er brudt.
– Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anderkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.
– Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
– Aftaler indgået på offentlig auktion.

Returnering
Du skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har gjort brug af din fortrydelsesret. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket ordentligt ind. Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere, hvis du ligeledes udfylder og vedlægger vores Fortrydelsesformular.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering og til, vi har modtaget den retur. 
Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer. Du kan med andre ord prøve varen, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, det ovenfor beskrevet, betragtes den som brugt. Hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi på modtagelsestidspunktet – af returneringen. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså afprøve varen uden egentlig at tage den i brug.

Tilbagebetaling
Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os retur.

I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købs-beløbet.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. 

Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Afhentning i butik
På vores webshop er det muligt at vælge at afhente vores produkter i vores butik. På denne måde er det muligt at reservere en vare online, for derefter at afhente varen fysisk i vores butik. Da varen afhentes i vores butik, så gælder samme vilkår, som når du handler fysisk i vores butik.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os og handle på vores hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

Oplysning om hvad du har købt

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for Shefali Ranthe. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

Klagemuligheder

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: shefali@ranthe.dk

 Terms of trade

General information

Shefali Ranthe
Øster Søgade 10, 4th
1357 København K
CVR no .: 26490197
Phone: 27839140
Email: shefali@ranthe.dk

Prices

At Shefali Ranthe, all prices are in Danish kroner, Euro and Dollars and its incl. VAT and taxes. We reserve the right to change prices from day to day without prior consent. Reservations are made for sold out items.

Payment
Shefali Ranthe receives payment with VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, Bank transfer. Payment will only be deducted from your account when the item is shipped. All amounts are in DKK. Danish kroner and incl. VAT. Reservations are made for price errors and sold out / discontinued items.

Delivery

Shefali Ranthe strives to ship orders placed before noon. 17 same day, order then shipped next business day.

We ship to all of Denmark. Shipping prices from DKK 35. Items will be delivered to the delivery address specified when ordering.

We do not deliver abroad and not to the Faroe Islands and Greenland.

Your goods are sent by Post Nord or GLS.

NOTE: If there is no space at the delivery point, the package will be moved to the nearest delivery point, which you will be notified of. If problems occur, contact customer service.

Items are delivered every weekday. Your item will be delivered 1-3 business days after ordering.

For certain goods, special delivery terms apply. The conditions will be stated specifically prior to the purchase of these items.

Right of complaint

A 2-year right to make a complaint is granted in accordance with the Danish Sale of Goods Act. Our right of complaint applies to defects in material and / or manufacturing. You can have the item repaired, exchanged, the money returned or a reduction in the price, depending on the specific situation. The complaint does not apply to errors or damage committed by incorrect handling of the product / service. You must complain in “reasonable time” after you have discovered the defect / error. Shefali Ranthe will cover return costs to a reasonable extent.

When returning, complaints and exercising the right of withdrawal are sent to:

Shefali Ranthe
Øster Søgade 10, 4th
1357 København K

Shipments are not received per. cash on delivery.

Refund

In the case of a refund, please enclose bank information in the form of account number and account number so that the agreed amount can be transferred. This information can be provided without risk per. mail or other electronic form as it is not sensitive information and will only be used for our fulfillment of the refund.

Right of withdrawal

There is a 14-day full right of return on items purchased in our webshop.

The period is calculated from that day;

– Where you receive the order.

Gets the last item in physical possession when it comes to an agreement on several different items, ordered in one order, but delivered individually or in several rounds.

Gets the last batch, or last part in physical possession, when it comes to agreement of delivery of goods consisting of several lots / parts.

– The first item in physical possession in the case of regular delivery of goods over a specified period.

Return costs must be borne by you.

Cancellation must be reported to us no later than 14 after the purchase and from the cancellation you must return the shipment no later than 14 days after. The notice must be given per. mail to shefali@ranthe.dk. In the notice, you must clearly state that you wish to exercise your right of withdrawal. If you want to send the item back to us, you must fill in the enclosed Return Note and send the item to:

Shefali Ranthe
Øster Søgade 10, 4th
1357 København K

You can not regret by simply refusing to receive the item without giving clear notice.

Goods except the right of withdrawal

The following types of goods are not included in the right of withdrawal:

Products that are manufactured according to the consumer’s specifications or have a clear personal touch.

– Sealed goods which, for health protection or hygiene reasons, are not suitable for return and where the seal is broken after delivery.

Goods which, due to their nature, become inextricably mixed with others upon delivery.

Items where the seal is broken.

– Performed non-financial services if the provision of the service has commenced with the prior express consent of the consumer and recognition that the right of withdrawal ceases when the service is fully completed.

– Delivery of digital content that is not delivered on a physical medium, if the execution has begun with the consumer’s prior express consent and recognition thereof, that he or she thereby loses his or her right of withdrawal.

Newspapers, magazines or periodicals, however, excluding subscription agreements for such publications.

– Agreements entered into at public auction.

Goods that deteriorate or become obsolete quickly.

Return
You must return your order without undue delay and no later than 14 days after you have exercised your right of withdrawal. You must bear the direct costs of returning. Upon return, you are responsible for the item being properly packed. You must attach a copy of the order confirmation. The expedition goes faster if you also fill out and enclose our Cancellation Form.

You bear the risk of the item from the time of delivery of the item until we have received the return.

We do not accept packages sent by post. cash on delivery.

You are only liable for any deterioration in the value of the item, which is due to handling other than what is necessary to determine the item’s nature, properties and the way in which it works. In other words, you can try the item as if you were trying it in a physical store.

If the item has been tested in addition to that described above, it is considered used. Which means that upon cancellation of the purchase, you only get part or none of the purchase amount back, depending on the commercial value of the item at the time of receipt – of the return. In order to receive the entire purchase amount back, you must therefore try out the item without actually using it.

Refund

If you regret your purchase, you will of course get the amount you have paid to us back.

In the event of an impairment for which you are liable, this purchase amount will be deducted.

In exercising the right of withdrawal, all payments received from you, including delivery costs (excluding additional costs due to your choice of a form of delivery other than the cheapest form of standard delivery that we offer), will be refunded without undue delay and within 14 days from the date where we have been notified of your decision to exercise the right of withdrawal. Refunds are made using the same means of payment that you used for the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise.

We may withhold the refund until we have received the item returned, unless you have previously provided documentation that you have returned it.

Pick up in store

At our webshop, it is possible to choose to pick up our products in our store. In this way, it is possible to reserve an item online, and then pick up the item physically in our store. As the item is picked up in our store, the same terms apply as when you shop physically in our store.

Personal data policy

In order for you to enter into an agreement with us and shop on our website, we need the following information about you:

Name

Address

Phone number

Email address

Information about what you bought

We process your personal information for the purpose of being able to deliver the item to you and to be able to process inquiries regarding your purchase. The processing is done according to the rules of our personal data policy for Shefali Ranthe. Here you can read more about how your information is processed, when it is deleted and what rights you have as registered.

Complaints

If you have a complaint about a product purchased in our Webshop, a complaint can be sent to:

The Danish Competition and Consumer Authority’s Center for Complaint Resolution

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

If you are a consumer residing in another EU country, you can indicate your complaint in the EU Commission’s online complaint platform.

The platform can be found here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

If you file a complaint here, you must provide our E-mail address: shefali@ranthe.dk